ฝากข้อความถึงประธานมูลนิธิ

กรุณาใส่ Email Address และชื่อของท่าน อย่าลืมป้อนตัวหนังสือที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างข้างซ้ายก่อนส่งข้อความนะ

แล้วจะติดต่อกลับไปทันทีที่สามารถ

ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิ(ชั่วคราว)

เลขที่ 365 หมู่ที่ 1 ตำบล แม่กลอง อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก 63170