วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ ร่วมกับสำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้น เพื่อรวบรวมทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม และอบรมเยาวชนอุ้มผาง

สาธุชนจากทั่วอุ้มผางเดินทางมาร่วมงาน

ศาลาหลังน้อยใช้เวลาสร้าง ๑ อาทิตย์ เป็นศูนย์กลางพิธี ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บนศาลา เยาวชนคนหนุ่มสาวอยู่ข้างล่าง ลมโชยสบายดีจัง

บนจั่วศาลามีรูปพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดดเด่นแผ่บารมีให้ทุกคน

คณะสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม

รองผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายนิวัติ คีรีวรรณ มาร่วมงานบุญนี้ด้วย

เยาวชนก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมด้วย

คุณตะวันฉาย วีระพันธุ์ ประธานกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นสังฆทาน

ขบวนเจ้าภาพนำผ้าป่าทอดที่ราว

คณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

สาธุชนส่งใจไปกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

คณะประธานถวายบริวารผ้าป่า

สาธุชนรับพรพระ

จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญตุง(ธงแบบชาวพื้นบ้าน) ไปประดิษฐาน ณ สถานที่ที่จะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมถาวร

คณะสงฆ์ถือสายสิญจ์ เพื่อเป็นมงคลในการชักตุง

ตุงได้ถูกยกขึ้น เป็นสัญญลักษณ์ว่านับจากนี้การก่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผางได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

คณะสงฆ์โปรยดอกไม้และรัตนชาติลงที่ศูนย์กลางพิธี

สาธุชนก็ร่วมกันโปรยดอกไม้และรัตนชาติด้วย

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้