เมื่อวันอังคารที่ 22 พ.ย. 2554 เวลา 9.00 น. มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ได้จัดให้มีพิธีบวชป่าขึ้น ที่บริเวณป่าชุมชน ม.เดลอคี ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ทางด้านตะวันออกของพื้นที่ที่ทางมูลนิธิจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนขึ้น

เนื้อที่บริเวณนี้ เดิมทีเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันกลายเป็นไร่ข้าวโพด เป็นส่วนใหญ่

ป้ายพิธีบวชป่าแขวนอยู่กับยุ้งข้าวโพด

นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภออุ้มผาง และนายสมคิด มาเมืองหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า ดูขอบเขตเนื้อที่ที่จะสร้างศูนย์อบรมเยาวชนจาก พระธาดา จรณธโร รักษาการเจ้าสำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์และประธานมูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์

พระภิกษุสามเณรจากสำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ เดินทางมาประกอบพิธี

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ เข้าร่วมพิธี

นายเชวงศักดิ์ ใจคำ ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย

นายเชวงศักดิ์ ใจคำ กล่าวสรุปความสำคัญของการรักษาป่าไม้ ใจความตอนหนึ่งท่านได้กล่าวว่า ขอให้ชาวอุ้มผางช่วยกันรักษาป่าเอาไว้ให้ดีที่สุด เพราะว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์เช่นที่อุ้มผางนี้ ต่อไปจะไม่มีอีกแล้ว อีกทั้งท่านยังได้กล่าวถึงความหวังว่าพื้นที่แห่งนี้ต่อไปจะกลายเป็นสวนป่าที่ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัตธรรม

นายเชวงศักดิ์ ใจคำ กล่าวนำถวายป่าแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ไว้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

กว่าตองตึงต้นนี้จะโตใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลาหลายสิบปี จากนี้ไปผ้ากาสาวพัสตร์จะช่วยปกป้องให้ได้ยืนต้นต่อไปอีกนานเท่านาน

นายอำเภอ เอาผ้าจีวรผูกรอบต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการบวชป่า

นายสมคิด มาเมือง หัวหน้าชุดพิทักษ์ป่า ยิ้มแย้มมีความสุขที่พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาป่า

กำนันเดชา แห่งตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

ร่วมกันปลูกสนมังกร เป็นสัญญลักษณ์ว่านับจากนี้ไป ไร่ข้าวโพดแห่งนี้จะกลับฟื้นเป็นสวนป่าที่ร่มรื่นให้ความชุ่มเย็นและแสงสว่างแห่งธรรมะตลอดไป

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน