เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ ได้มีพิธีทอดผ้าป่าขึ้นเพื่อสร้างที่พักสงฆ์ในบริเวณที่จะจัดสร้างศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง ในการนี้มีสาธุชนจากหมู่บ้านต่างๆ ในอำเภออุ้มผาง มาร่วมงานกัน ประมาณ 50 ท่าน

ในงานนี้มีคุณแม่ศรีจันทร์ วิริยะ เป็นประธานผ้าป่า

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

คณะเจ้าภาพทะยอยกันทอดผ้าบังสุกุล

คุณลุงฉ่วยเอ ต๊ะกู่ ประเคนบาตรน้ำมนต์

คณะสงฆ์เจริญพระปริตร

ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่สาธุชนผู้มาร่วมงาน

ปัจจัยเพื่อนำไปสร้างที่พักสงฆ์

มอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพผู้มีบุญ หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สาธุชนร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน เป็นอันเสร็จพิธี อิ่มเอิบในบุญกันถ้วนหน้า ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญปัจจัยมา