เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา นายธงชัย ตรีทิพย์รักษ์ นายอำเภออุ้มผางเป็นประธานในพิธีปลูกป่าธรรมอุทยาน ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง

 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน พนักงานพิทักษ์ป่า นักเรียน พระ เณร พร้อมใจมาช่วยกัน

 

นางจินตนา วิริยะ รองประธานมูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ กล่าวรายงานท่านประธาน

 

ท่านประธานกล่าวเปิดงาน

 

ถ่ายรูปร่วมกัน

 

คนละไม้คนละมือคนละต้นสองต้น

 

ลงมือกันเลย

 

ลุงก็มาปลูกป่าเหมือนกัน

 

ไร่ข้าวโพดแห่งนี้จะกลับกลายเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์ในเวลาไม่นานนี็