บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์

ธนาคาร ออมสิน สาขา อุ้มผาง

หมายเลขบัญชี 020054239981